ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВ ХРИСТОВ

  • Дата на раждане : 12/09/1983 Варна, България
  • Професия: специалист ИТ;
  • Езици: английски;немски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 3-ВАРНА;
  • Участие в предишно НС: 42 НС 43 НС
  • E-mail: pavel.hristov@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Парламентарна група на ПП ГЕРБ
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по външна политика
член 10/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - Турция
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
01/09/2017
Въпрос към Лиляна Павлова, министър за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 относно провеждане на събития в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.
Отговорено в зала на 01/09/2017.
27/04/2018
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно информационни платформи за осведомяване на граждани, разработени от Министерството на туризма.
Писмен отговор на 27/04/2018.
07/12/2018
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно постигнати резултати за летен сезон 2018 г. и очаквания за зимния сезон.
Отговорено в зала на 07/12/2018.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 114 602
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 29131 евро (ипотечен кредит); 363 лева (потребителски кредит); 7204 лева (ипотечен кредит на Адриана Христова Няма съпруга); 50060 лева (Финансов лизинг автомобил)
Име на банката/Кредитната институция - УниКредит Булбанк (ипотечен кредит); УниКредит Булбанк (потребителски кредит); УниКредит Булбанк (ипотечен кредит на Адриана Христова - съпруга); Финансов лизинг автомобил
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма