ХРИСТИАН РАДЕВ МИТЕВ

  • Дата на раждане : 07/01/1980 Стара Загора, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - НФСБ, АТАКА и ВМРО 9.31%;
  • Изборен район: 2-БУРГАС;
  • Участие в предишно НС: 43 НС
  • E-mail: hristian.mitev@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Парламентарна група "Обединени патриоти"
секретар на ПГ 19/04/2017 - 07/06/2017
Парламентарна група "Обединени патриоти"
секретар на ПГ 09/07/2019 - до момента
Комисия по правни въпроси
зам.-председател 10/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - Армения
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - САЩ
член 23/06/2017 - до момента
02/02/2018
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно политиката на правителството във връзка с прилагането на мерки за защита от домашно насилие.
Отговорено в зала на 02/02/2018.
28/09/2018
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно издаването на Наредба по чл.450а, ал.3 от Гражданския процесуален кодекс за електронни запори на банкови сметки.
Писмен отговор на 28/09/2018.
12/10/2018
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно получаването на пожизнена месечна премия от личните треньори на олимпийските ни и световни медалисти.
Писмен отговор на 12/10/2018.
30/06/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-14
09/11/2018
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 0
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Георги Стоянов Ваташки - медийна политика
  • Стела Кирова Богданова - вътрешен ред и сигурност