НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ

  • Дата на раждане : 14/09/1975 Бургас, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 2-БУРГАС;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: nikolay.tishev@parliament.bg
07/07/2017
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно мерките предвидени от Министерството на туризма за привличане на чуждестранни туристи до края на летен туристически сезон 2017.
Отговорено в зала на 07/07/2017.
08/09/2017
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно обществено недоволство от закриване на плаж "Делфин".
Отговорено в зала на 08/09/2017.
08/09/2017
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно финансовите резултати на "Слънчев бряг" АД и визия за развитието му.
Отговорено в зала на 08/09/2017.
29/09/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно констатации на вложени топло-изолационни материали, неотговарящи на изискваните по закон при саниране на блок по Програмата за енергина ефективност.
Писмен отговор на 29/09/2017.
06/10/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно констатации на вложени топло-изолационни материали, неотговарящи на изискване по закон при саниране на блок по Програмата за енергийна ефективност.
Отговорено в зала на 06/10/2017.
06/10/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно извършена отчуждителна процедура по реда на глава III от Закона за държавната собственост със Заповед № РД-09-4 от 20.01.2016 г. на областния управител на област Бургас за изграждане на обект: "Реконструкция на оптичен кабел на "СКАТ" ТВ при км.212+011" по отношение на части от имоти - частна собственост, намираща се в землищата на с.Равда, община Несебър и гр.Ахелой, община Поморие, област Бургас, съгласно ПУП - парцеларен план, одобрен със заповед № РД-02-15-138/09.10.2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и влязло в закона сила писмо с изход.№ АУ14-4/19.11.2015 г. на заместник министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 06/10/2017.
13/10/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно Национална олимпиада по география и икономика.
Отговорено в зала на 13/10/2017.
13/10/2017
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно конкурс за заемане на длъжността "директор" на Държавна опера - Бургас.
Отговорено в зала на 13/10/2017.
03/11/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно незаконно строителство в с. Ново Паничарево, общ. Приморско и бездействието на общинската и държавната администрация.
Отговорено в зала на 03/11/2017.
24/11/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно възстановяване на работата на Регионалното депо за отпадъци край с. Братово, общ. Бургас.
Отговорено в зала на 24/11/2017.
08/12/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно доклад от директорa на дирекция "Контрол" при Териториална дирекция на НАП Бургас и извършени въз основа на доклада ревизии на съдии, разглеждали дела по жалби срещу принудителни административни мерки и техните семейства и адвокати, участвали в производствата.
Отговорено в зала на 08/12/2017.
26/01/2018
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно незаконна експлоатация на кариера в кв. Банево, гр. Бургас.
Отговорено в зала на 26/01/2018.
09/02/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно незаконно строителство в с. Ново Паничарено, общ. Приморско и бездействието на общинската администрация и Ваш отговор на въпрос № 754-06-598/29.09.2017 г., по време на парламентарния контрол на 03.11.2017 г.
Отговорено в зала на 09/02/2018.
30/03/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно структура и размер на задълженията на община Бургас от 2010 г. до сега.
Писмен отговор на 30/03/2018.
11/05/2018
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно дейността на Агенция по вписването, търговски регистър.
Отговорено в зала на 11/05/2018.
27/04/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно структура и размер на задълженията на община Бургас от 2010 г. до сега.
Писмен отговор на 27/04/2018.
04/05/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно предстоящо ново райониране на страната за целите на еврофондовете и статистиката след 2020 г.
Отговорено в зала на 04/05/2018.
22/06/2018
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател относно наложени финансови корекции на община Бургас.
Писмен отговор на 22/06/2018.
22/06/2018
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно предвижданията за развитие на пристанищен терминал "Бургас изток 1", част от пристанище за обществен транспорт с национално значение - пристанище Бургас.
Писмен отговор на 22/06/2018.
06/07/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно Наложени финансови корекции на община Бургас в периода 2007 - 2013 по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".
Писмен отговор на 06/07/2018.
13/07/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно Наложени финансови корекции на община Бургас в периода 2007 - 2013 по Оперативна програма "Регионално развитие".
Писмен отговор на 13/07/2018.
06/07/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно Наложени финансови корекции на община Бургас в периода 2007 - 2013 по Оперативна програма "Околна среда".
Писмен отговор на 06/07/2018.
06/07/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно Наложени финансови корекции на община Бургас в периода 2007 - 2013 по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство".
Писмен отговор на 06/07/2018.
06/07/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно Наложени финансови корекции на община Бургас в периода 2007 - 2013 по Оперативна програма "Административен капацитет".
Писмен отговор на 06/07/2018.
13/07/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно умъртвяването на стотици животни в с. Кости, общ. Царево от Българската агенция по безопасност на храните - Бургас.
Отговорено в зала на 13/07/2018.
19/10/2018
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно отговор на министъра на правосъдието до омбудсмана на Република България, във връзка с жалба № 5432/2018 г. от Николай Петков, заведеното наказателно производство от турската държава и действията, които българската държава ще предприеме за защита на четиримата гранични полицаи защитили държавната граница през 2008 г.
Отговорено в зала на 19/10/2018.
09/11/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация на пътя между кв. Банево, гр. Бургас и с. Изворище, общ. Бургас.
Отговорено в зала на 09/11/2018.
23/11/2018
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно криминогенната обстановка на територията на община Бургас за периода 2013 - 2017 г. (вкл.).
Писмен отговор на 23/11/2018.
23/11/2018
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно криминогенната обстановка на територията на Република България за периода 2013 - 2017 г. (вкл.).
Писмен отговор на 23/11/2018.
25/01/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно предоставяне на безплатна електронна винетка на български граждани с решения от ТЕЛК.
Писмен отговор на 25/01/2019.
01/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно провеждане на процедура по избор на длъжността инспектор в сектор "Контрол и правоприлагане" - Бургас, отдел "Контрол и правоприлагане" в Национално ТОЛ управление.
Отговорено в зала на 01/02/2019.
01/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно строителство в м. Алепу, общ. Созопол и в м. "Дядо Ильовата бахча" до къмпинг Арапя, общ. Царево.
Писмен отговор на 01/03/2019.
15/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инвестициите в инфраструктура във ВиК сектора с цел подобряване на качеството на услугата за 2015, 2016, 2017 и 2018 г., предлагана на потребителите от Бургаска област.
Писмен отговор на 15/02/2019.
15/02/2019
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно плащания с компенсаторни инструменти.
Писмен отговор на 15/02/2019.
21/06/2019
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно плащания с компенсаторни инструменти, издадени по Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти (ЗОСОИ).
Писмен отговор на 21/06/2019.
26/07/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно плащания с компенсаторни инструменти.
Писмен отговор на 26/07/2019.
31/07/2019
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно ограничителни знаци за скорост от 90 км/ч между 168-и и 208-и км в двете посоки на АМ "Тракия".
Отговорено в зала на 31/07/2019.
05/09/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно брутен вътрешен продукт (БВП) и брутна добавена стойност (БДС) на глава от населението.
Писмен отговор на 05/09/2019.
05/09/2019
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател относно Брутен вътрешен продукт (БВП) и Брутна добавена стойност (БДС) на глава от населението.
Писмен отговор на 05/09/2019.
20/09/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно влагане на нерегламентирани материали при строителството на пътя Бургас - Слънчев бряг.
Отговорено в зала на 20/09/2019.
08/11/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно изграждане на инсталация за изгаряне на RDF (твърди битови и други отпадъци) на територията на "Топлофикация-Бургас" ЕАД.
Отговорено в зала на 08/11/2019.
05/07/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-20
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - "Бързо хранене Бургас" ООД - 50%
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 0
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Атанас Георгиев Иванов - вероизповедания
  • Христо Пламенов Панайотов - пощите и съобщенията