ЙОРДАН АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ

  • Дата на раждане : 03/07/1970 Добрич, България
  • Професия: агроном;икономист;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - НФСБ, АТАКА и ВМРО 9.31%;
  • Изборен район: 2-БУРГАС;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: yordan.apostolov@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по бюджет и финанси
член 10/05/2017 - до момента
Комисия по земеделието и храните
зам.-председател 10/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - Камбоджа
председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - Полша
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - САЩ
член 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - Швеция
председател 21/11/2019 - до момента
09/11/2018
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - Гранд Агро Компани ООД - Молдова
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - СД "Възход - Арньо - Апостолов и Лазаров"; Елитстрой Възход ДЗЗД; Възход Валентино ООД; Гранд Агро Компани ООД
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 0
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Жеко Велев Кунев - земеделието