ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ

  • Дата на раждане : 05/06/1952 Царево, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 2-БУРГАС;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: dimitar.stoyanov@parliament.bg
08/09/2017
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно обществено недоволство от закриване на плаж "Делфин".
Отговорено в зала на 08/09/2017.
08/09/2017
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно финансовите резултати на "Слънчев бряг" АД и визия за развитието му.
Отговорено в зала на 08/09/2017.
01/12/2017
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно възстановяване движението на отменения бърз влак по линията Русе-Разград-Каспичан-Шумен-Карнобат-Айтос-Бургас.
Писмен отговор на 01/12/2017.
02/02/2018
Питане към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно бъдещото развитие на Академията на МВР.
Отговорено в зала на 02/02/2018.
09/03/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно работата на Централната смесена българо-турска гранична комисия, съгласно действащата между България и Турция Спогодба за предотвратяване и решаване на граничните инциденти и поддържане на държавните гранични знаци.
Отговорено в зала на 09/03/2018.
09/03/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно ефективността от работата на икономическа полиция и икономическото направление на ГДБОП.
Отговорено в зала на 09/03/2018.
09/03/2018
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно предприетите от МВнР дипломатически действия по повод задържани в чужбина български граждани.
Писмен отговор на 09/03/2018.
02/03/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно цялостното състояние на охраната на българо-турската граница.
Писмен отговор на 02/03/2018.
30/03/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно подзаконовата нормативна уредба в областта на ваучерите за храна.
Отговорено в зала на 30/03/2018.
08/06/2018
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно реакцията и предприетите мерки от Министерството на външните работи по повод изказване на 11.03.2018 г. на президента на Република Турция Реджеп Ердоган, касаещо население и територия в пределите на Република България.
Отговорено в зала на 08/06/2018.
02/05/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно извършени тежки нарушения в Дирекция на природен парк "Странджа" и предприети мерки от Министерството на земеделието, горите и храните за установяване и наказване на виновните длъжностни лица, предотвратяване на нанесените вреди и предприетите мерки за недопускане на други подобни случаи.
Писмен отговор на 02/05/2018.
13/07/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно констатациите на Министерството на земеделието, храните и горите, довели до масово избиване от Българската агенция по безопасност на храните на домашни животни в Странджа планина, поради случаи на чума и предприетите мерки за недопускане на други подобни случаи.
Отговорено в зала на 13/07/2018.
30/11/2018
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно състоянието на инжинерно-възпрепятстващото съоръжение по границата с Република Турция.
Отговорено в зала на 30/11/2018.
14/06/2019
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно констатирани нарушения за купуване на гласове при провеждането на изборите за членове на Европейския парламент.
Писмен отговор на 14/06/2019.
01/11/2018
ЗИД на Наказателния кодекс
Входящ номер: 854-04-173
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - Адвокатско дружество "Стоянов и съдружници" (управител)
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - Фондация "Дарител"(в ликвидация)
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - Фондация "Дарител"(член на УС)
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 80 300
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 66300 лева (заем); 4000 лева (овърдрафт); 10000 лева (кредитна карта)
Име на банката/Кредитната институция - УниКредит Булбанк (заем); УниКредит Булбанк (овърдрафт); ДСК (кредитна карта)
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Венцислав Жечков Добриков - вътрешна сигурност и обществен ред
  • Павел Маринов Маринов - законодателството и регионалните въпроси
  • Яна Николаева Лазарова - законодателна дейност