АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ

  • Дата на раждане : 23/10/1971 Сандански, България
  • Професия: юрист;
  • Избран(а) с политическа сила: ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - НФСБ, АТАКА и ВМРО 9.31%;
  • Изборен район: 1-БЛАГОЕВГРАД;
  • Участие в предишно НС: 43 НС;
  • E-mail: atanas.stoyanov@parliament.bg
20/10/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно възстановяване на поземлени имоти в землището на община Струмянни.
Писмен отговор на 20/10/2017.
24/11/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно обслужването на населението в общините Разлог, Белица, Якоруда от служба "Български документи за самоличност", към Областна дирекция на МВР - Благоевград, офис РПУ Разлог.
Писмен отговор на 24/11/2017.
24/11/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно финансови средства за рехабилитация на пътищата в обл. Благоевград.
Писмен отговор на 24/11/2017.
01/12/2017
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно статута на военните имоти на територията на област Благоевград.
Писмен отговор на 01/12/2017.
05/04/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно подпомагане на земеделски производители в растениевъдството и животновъдството на територията на област Благоевград.
Писмен отговор на 05/04/2018.
05/04/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно проект "Открити лечебни басейни за деца и възрастни" във филиал Сандански на "Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД.
Писмен отговор на 05/04/2018.
04/05/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно откриване на ГКПП "Клепало" между Република България и Република Македония.
Отговорено в зала на 04/05/2018.
20/04/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно целите на промените, заложени в новия Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда.
Отговорено в зала на 20/04/2018.
27/07/2018
Въпрос към Лиляна Павлова, министър за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 относно ползите от Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.
Писмен отговор на 27/07/2018.
20/07/2018
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно развитие на масовия спорт.
Писмен отговор на 20/07/2018.
20/07/2018
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.
Писмен отговор на 20/07/2018.
20/07/2018
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно мерки за развитие на туризма.
Писмен отговор на 20/07/2018.
20/07/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно противодействие на битовата престъпност.
Писмен отговор на 20/07/2018.
27/07/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно ограничаване на незаконната сеч на горите в горските територии в България.
Писмен отговор на 27/07/2018.
27/07/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно възстановяване на поземлени имоти в землището на община Сандански.
Писмен отговор на 27/07/2018.
05/09/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно патриотичното образование и възпитание в училищата.
Писмен отговор на 05/09/2018.
27/07/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждане на ЛОТ 3 на АМ "Струма".
Писмен отговор на 27/07/2018.
05/09/2018
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно развитие на читалищното дело и подпомагане на читалищата в България.
Писмен отговор на 05/09/2018.
09/11/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно работата на работната група за проверка на учебното съдържание в учебниците от първи до дванадесети клас, съставена по настояване на депутати от ВМРО.
Писмен отговор на 09/11/2018.
16/11/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно изпълнение на целите за масово разпространените отпадъци.
Отговорено в зала на 16/11/2018.
14/12/2018
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател относно намаляване регулаторната и административна тежест за гражданите и бизнеса.
Писмен отговор на 14/12/2018.
21/12/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно подкрепа на малките и средни предприятия в страната.
Писмен отговор на 21/12/2018.
14/12/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно осигуряване на средства за ремонт, поддръжка и изграждане на пътища в обл. Благоевград.
Писмен отговор на 14/12/2018.
09/11/2018
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - УС на Сдружение с нестопанска цел - "МИГ-Сандански"; Председател на Народно читалище "Отец Паисий" 1919, гр. Сандански - без възнаграждение; член на УС на фондация ВМРО
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - УС на Сдружение с нестопанска цел - "МИГ-Сандански"; Председател на Народно читалище "Отец Паисий 1919 г." , гр. Сандански - без възнаграждение
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 43 028
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 22000 евро (ипотечен кредит)
Име на банката/Кредитната институция - Пощенска банка (ипотечн кредит)
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Иван Кръстев Чолаков - законопроекти
  • Пламен Пенчев Станев - околна среда и водите
  • Цветан Петков Александров - транспорт и транспортна политика