ГЕОРГИ ЗАПРЕВ ДИНЕВ

  • Дата на раждане : 29/07/1975 Петрич, България
  • Професия: инженер;икономист;
  • Езици: английски;гръцки;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 1-БЛАГОЕВГРАД;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: georgi.dinev@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Парламентарна група на ПП ГЕРБ
член 19/04/2017 - до момента
Група за приятелство България - Кувейт
председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - САЩ
член 23/06/2017 - до момента
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
26/05/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно строителството на АМ Струма.
Отговорено в зала на 26/05/2017.
28/07/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно безлимитно финансиране на процедури за асистирана репродукция.
Отговорено в зала на 28/07/2017.
28/07/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020 г.", Приоритетна ос 4 "Регионална здравна инфраструктура".
Отговорено в зала на 28/07/2017.
30/03/2018
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно проект за преносен газопровод Симитли-Разлог-Банско.
Отговорено в зала на 30/03/2018.
27/04/2018
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно междусистемната газова връзка Гърция-България.
Отговорено в зала на 27/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на тунел "Кривия" по направлението на републикански път І - 1/Е-79/ "Видин - Кулата", който е част трансевропейската пътна мрежа.
Писмен отговор на 27/04/2018.
04/05/2018
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно планове на Министерството на младежта и спорта за развитие на Национална спортна база "Цар Самуил".
Писмен отговор на 04/05/2018.
20/04/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно качеството на атмосферния въздух в обл. Благоевград.
Отговорено в зала на 20/04/2018.
07/12/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно осветление на пътни възли и пътни връзки на АМ "Струма", ЛОТ 4, участък Ново Делчево - Кулата, от км 152+100 до км 166+500.
Писмен отговор на 07/12/2018.
15/11/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно политики и реформи в сферата на образованието.
Отговорено в зала на 15/11/2019.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - НПО Сдружение "ОФК Беласица - Петрич"; НПО "Сдружение за гражданско управление и контрол на Община Петрич"; НПО Сружение "Балканска младежка организация - Развитие"
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - НПО Сдружение "ОФК Беласица - Петрич"; НПО "Сдружение за гражданско управление и контрол на Община Петрич"; НПО Сружение "Балканска младежка организация - Развитие"; Фондация "Фонд - спорт за Петрич"
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 109 526
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 109526 лева (кредит)
Име на банката/Кредитната институция - Алфа Банк (Кредит)
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - Запро Иванов Динев - ЕТ "Зида 92 - Запро Динев"; "Зида 92" ЕООД; "Зида Билд" ЕООД
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Мартин Василев Митрев - регионална политика
  • Севелина Иванова Гогова - въпросите на децата, младежта и спорта
  • Стоян Митев Темелиев - Европейски политики и фондове