МАНОИЛ МИНЧЕВ МАНЕВ

  • Дата на раждане : 23/06/1969 Стара Загора, България
  • Професия: експерт по охрана и сигурност;преподавател;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 27-СТАРА ЗАГОРА;
  • Участие в предишно НС: 43 НС
  • E-mail: manoil.manev@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Парламентарна група на ПП ГЕРБ
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по политиките за българите в чужбина
зам.-председател 10/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - Беларус
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - Куба
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - Украйна
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - Алжир
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
04/05/2017
Въпрос към Пламен Узунов, служебен министър на вътрешните работи относно Напредъка по провеждане на процедури във връзка с отпуснатите средства от ЕС по Спешни мерки по Фонд "Вътрешна сигурност" и Фонд "Убежище, миграция и интеграция".
Писмен отговор на 04/05/2017.
04/05/2017
Въпрос към Пламен Узунов, служебен министър на вътрешните работи относно Реализирани структурни и щатни промени за периода на управление на служебното правителство.
Писмен отговор на 04/05/2017.
27/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация на път ІІ-57 Стара Загора - Раднево.
Писмен отговор на 27/04/2018.
20/04/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно усвояване на европейски средства за борба с нелегалната миграция и охрана на държавната граница.
Отговорено в зала на 20/04/2018.
15/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проект за обходен път на гр. Казанлък след тунела под Шипка, осигуряващ връзка на републикански път I-5 с републикански път I-6.
Отговорено в зала на 15/03/2019.
17/05/2019
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно телефонните измами.
Отговорено в зала на 17/05/2019.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - СНЦ "Българска федерация по традиционни бойни изкуства"; ЮЛНЦ "КБН СанДа Винг Чун Кунг Фу" Стара Загора
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - СНЦ "Българска федерация по традиционни бойни изкуства"; ЮЛНЦ "КБН СанДа Винг Чун Кунг Фу" Стара Загора
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 0
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Панчо Димитров Радев - право
  • Стоил Петромил Сотиров - право