ЯВОР БОЖИЛОВ НОТЕВ

  • Дата на раждане : 10/07/1957 София, България
  • Професия: юрист;
  • Избран(а) с политическа сила: ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - НФСБ, АТАКА и ВМРО 9.31%;
  • Изборен район: 26-СОФИЯ ОБЛАСТ;
  • Участие в предишно НС: 41 НС 42 НС 43 НС
  • E-mail: yavor.notev@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - 19/04/2017
44-то Народно събрание
зам.-председател на НС 19/04/2017 - 11/09/2019
44-то Народно събрание
член 11/09/2019 - до момента
Нечленуващи в ПГ
член 04/09/2019 - до момента
Комисия по правни въпроси
член 10/05/2017 - до момента
Комисия по здравеопазването
член 10/05/2017 - до момента
30/06/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-14
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - БФ по Таекоундо (член на УС)
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - БФ по Таекоундо (член на УС)
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 0
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Гергана Антонова Николова - Ширкова - здравеопазване
  • Красимира Рангелова Иванова - законодателна
  • Полина Недкова Найденова - медии и връзки с обществеността