ГЕОРГИ КОЛЕВ КОЛЕВ

  • Дата на раждане : 13/08/1961 Хасково, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - НФСБ, АТАКА и ВМРО 9.31%;
  • Изборен район: 25-СОФИЯ 3;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: georgi.kolev@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по здравеопазването
зам.-председател 10/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - Азербайджан
зам.-председател 23/06/2017 - 26/10/2017
Група за приятелство България - САЩ
член 23/06/2017 - до момента
05/04/2019
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно Национална програма "От социални помощи към осигуряване на заетост".
Писмен отговор на 05/04/2019.
09/11/2018
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - Евромедикъл ЕООД; КМК Триумф АД; Управленски позиции: СБР Несебър АД;
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - Съюз на производителите на лозов посадъчен материал - член на УС
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 40 000
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 40000 лева (потребителски кредит)
Име на банката/Кредитната институция - Пощенска банка
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - Николай Георгиев Колев; Тодор Георгиев Колев; Евгения Тодорова Колева
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Владимир Димитров Дончев - околната среда и води