ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ

  • Дата на раждане : 18/04/1982 Сливен, България
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 25-СОФИЯ 3;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: p.vitanov@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по външна политика
член 10/05/2017 - до момента
Комисия по отбрана
член 10/05/2017 - до момента
02/06/2017
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно финансовото състояние на Военно издателство.
Отговорено в зала на 02/06/2017.
02/06/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно изготвянето на Закона за предучилищното и училищното образование.
Писмен отговор на 02/06/2017.
02/06/2017
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно становище на Министерството на отбраната за предстоящата среща на високо равнище на НАТО в Брюксел.
Отговорено в зала на 02/06/2017.
16/06/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно мерки по повод на зачестилите случаи на насилие в училищата.
Отговорено в зала на 16/06/2017.
07/07/2017
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно създаването на обща европейска армия.
Отговорено в зала на 07/07/2017.
21/07/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно тенденцията за рязко намаляване на броя на осиновяванията.
Отговорено в зала на 21/07/2017.
21/07/2017
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно разпродажба на военни клубове в страната.
Отговорено в зала на 21/07/2017.
06/10/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно проведени проверки по черноморските курорти и комплекси.
Отговорено в зала на 06/10/2017.
20/10/2017
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно политика на Министерството на отбраната за запазване на архива на Военния филмотечен фонд.
Отговорено в зала на 20/10/2017.
27/10/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно назначаване на училищни психолози.
Отговорено в зала на 27/10/2017.
10/11/2017
Въпрос към Валери Симеонов, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика относно мерки на държавата за закрила на децата на българските емигранти.
Отговорено в зала на 10/11/2017.
15/12/2017
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно печелене на обществени поръчки от фирма "Бат Секюрити" ЕООД при наличие на данъчни задължения.
Писмен отговор на 15/12/2017.
15/12/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно печелене на обществени поръчки от фирма "Бат Секюрити" ЕООД при наличие на данъчни задължения.
Писмен отговор на 15/12/2017.
19/01/2018
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно строежът на "Арена Бургас".
Отговорено в зала на 19/01/2018.
19/01/2018
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно подписване на споразумение за Постоянно структурно сътрудничество в отбраната -ПЕСКО(PESCO).
Отговорено в зала на 19/01/2018.
19/01/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно погасени по давност задължения на фирма "БАТ секюрити" ЕООД.
Писмен отговор на 19/01/2018.
23/02/2018
Питане към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно изпълнение на Националната стратегия за детето 2008 - 2018 г.
Отговорено в зала на 23/02/2018.
09/03/2018
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно обявена обществена поръчка за 4 броя витлови леки самолети.
Отговорено в зала на 09/03/2018.
27/04/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно инвестиции в създаването на нови индустриални зони.
Писмен отговор на 27/04/2018.
08/06/2018
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно сигурността и обезпечеността на Генералното ни консулство в Мюнхен.
Отговорено в зала на 08/06/2018.
08/06/2018
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно предложение за почетен консул на Република България в Република Македония.
Отговорено в зала на 08/06/2018.
22/06/2018
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно мерки на държавата за защита на децата на българска гражданка.
Писмен отговор на 22/06/2018.
05/09/2018
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно подписване на "Европейска инициатива за интервенция".
Отговорено в зала на 05/09/2018.
12/10/2018
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно политика по разширяване на Европейския съюз.
Отговорено в зала на 12/10/2018.
09/11/2018
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно мултидисциплинарната комисия по исторически въпроси.
Отговорено в зала на 09/11/2018.
09/11/2018
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно официална позиция на Министерството на външните работи.
Отговорено в зала на 09/11/2018.
11/01/2019
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно годишен преглед на отбраната.
Отговорено в зала на 11/01/2019.
21/12/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно обществени поръчки с предмет пътно поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации), с възложител Агенция "Пътна инфраструктура".
Писмен отговор на 21/12/2018.
21/12/2018
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно оказването на кризисна психологическа помощ и подкрепа на военни от БА при нужда.
Писмен отговор на 21/12/2018.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 0
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Иван Николаев Мечков - законодателство и отбраната
  • Мария Георгиева Барбудева - външна политика и отбрана
  • Христо Цветанов Монов - законодателство