КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА

  • Дата на раждане : 16/01/1969 с. Крушовица, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: английски;френски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 25-СОФИЯ 3;
  • Участие в предишно НС: 41 НС 42 НС 43 НС
  • E-mail: korneliya.ninova@parliament.bg
02/06/2017
Питане към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
Отговорено в зала на 02/06/2017.
07/07/2017
Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно Бяла книга за развитието на Европа, предложена от г-н Юнкер - председател на Европейската комисия.
Отговорено в зала на 07/07/2017.
13/07/2018
Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно политиката на правителството по въпросите на миграцията в България и Европа.
Отговорено в зала на 13/07/2018.
Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно политика по национална сигурност, свързана с приемането на страната в Шенген.
Отговорено в зала на .
06/12/2019
Питане към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за предотвратяване на опасността от воден режим в някои населени места и необходимостта от инвестиции в инфраструктура във ВиК сектора, с цел подобряване на качеството на услугата, предлагана на потребителите, и финансовите инструменти, предвидени за това.
Отговорено в зала на 06/12/2019.
06/07/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-30
09/11/2018
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 0
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - Записано е, че декларираните данни са за последните 12 месеца, но е отбелязано, че декларацията препраща към 2008 и 2009 година, което според К. Нинова е противоречие.
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Бояна Димитрова Бозаджиева - политически и медийни въпроси
  • Славчо Георгиев Велков - политически въпроси и национална сигурност
  • Янаки Боянов Стоилов - политическите въпроси и законодателен процес