СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ

  • Дата на раждане : 25/10/1973 Карнобат, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 25-СОФИЯ 3;
  • Участие в предишно НС: 41 НС 42 НС 43 НС
  • E-mail: S.Ivanov@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - 19/04/2017
44-то Народно събрание
временен парламентарен секретар 19/04/2017 - до момента
Парламентарна група на ПП ГЕРБ
секретар на ПГ 19/04/2017 - до момента
Комисия по околната среда и водите
член 10/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - Япония
председател 23/06/2017 - до момента
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
16/06/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно обследване на настилката на пътната отсечка Дупница - Самоков.
Отговорено в зала на 16/06/2017.
31/05/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух с екологичен обществен транспорт.
Отговорено в зала на 31/05/2019.
05/07/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-19
06/07/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-24
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - Български ловно рибарски съюз (член на ОУ)
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - Български ловно рибарски съюз (член ан ОУ)
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 118 000
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 10000 лева; 8000 лева; 100000 лева
Име на банката/Кредитната институция - ДСК; Американ експрес; Пощенска банка
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Георги Атанасов Темелков - информационните технологии и съобщения
  • Георги Николаев Кръстев - информационните технологии и съобщения