СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ДУКОВА

  • Дата на раждане : 07/11/1952 Разлог, България
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 25-СОФИЯ 3;
  • Участие в предишно НС: 41 НС; 42 НС; 43 НС;
  • E-mail: s.dukova@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Парламентарна група на ПП ГЕРБ
зам.-председател на ПГ 19/04/2017 - до момента
Комисия по образованието и науката
член 10/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - Индия
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - Уганда
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - Хърватия
председател 23/06/2017 - до момента
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 0
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Слави Евстатиев Славчев - технически сътрудник