БОРЯНА ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА

  • Дата на раждане : 16/09/1987 Варна, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ВОЛЯ 4.26%;
  • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: boryana.georgieva@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
зам.-председател 10/05/2017 - до момента
Комисия по културата и медиите
член 10/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - Египет
председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - Туркменистан
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
30/06/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно събираемостта на глобите, наложени за нарушения на Закона за движение по пътищата.
Писмен отговор на 30/06/2017.
01/09/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно обозначаване чрез поставяне на пътни знаци на участъка от пътя, на който се осъществява контрол по спазването на правилата за движение чрез автоматизирани технически средства или системи.
Писмен отговор на 01/09/2017.
17/11/2017
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно управление и стопанисване на Държавен културен институт - Културен център "Двореца", гр. Балчик.
Писмен отговор на 17/11/2017.
18/05/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно нарушения по програмата "Приеми ме 2015".
Писмен отговор на 18/05/2018.
14/12/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ограничение на автомагистрала "Тракия".
Отговорено в зала на 14/12/2018.
05/04/2019
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно сериозен пропуск в условията на труд на служители от Министерството на вътрешните работи.
Отговорено в зала на 05/04/2019.
22/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно продължаващо ограничение на скоростта за движение на АМ "Тракия".
Отговорено в зала на 22/03/2019.
05/07/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-17
05/07/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-18
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - "Варна Стар" ООД; "Болид 7" ООД - по 50% дялово участие (за Болид 7 до 25.04.2017) и управител и на двете до 20.04.2017 и 25.04.2017
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - Сдружение АСКВР; СНЦ НОД за чиста и свята република; СНЦ Воля; СНЦ Национален съвет за промяна; СНЦ Национално движение за чиста и свята република
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - Варна Стар ООД; Болид 7 ООД
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - Сдружение АСКВР; СНЦ НОД за чиста и свята република; СНЦ Воля; СНЦ Национален съвет за промяна; СНЦ Национално движение за чиста и свята република; СНЦ Движение за промяна; СНЦ Съюз на свободните граждани; СНЦ Съюз равни права за всички
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 251 273
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 251273 лева
Име на банката/Кредитната институция - Варнафарма-М ООД (за покупка на имот)
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - Евгения Михайлова Димова, Ваня Любенова Михайлова, Надежда Тодорова Николова, Ейнджел Северинова Михайлова, Рафаел Северинов Михайлов, Теодор Ангелов Асенов
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - Заличена е от Търговския регистър като управител на Болид 7 и декларираната несъвместимост е отстранена
Влог/депозит/дебитна карта - няма