ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА

  • Дата на раждане : 01/07/1960 с. Момчиловци, България
  • Професия: преподавател;юрист;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 22-СМОЛЯН;
  • Участие в предишно НС: 38 НС; 42 НС 43 НС
  • E-mail: dora.yankova@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по бюджет и финанси
член 10/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - Кипър
председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - САЩ
член 23/06/2017 - до момента
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Състоянието на държавната пътна инфраструктора на територията на Смолянска област.
Писмен отговор на 04/05/2017.
19/05/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно състоянието на българската гора.
Отговорено в зала на 19/05/2017.
26/05/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно финансиране изграждането на пътя с. Загражден, община Баните, до община Лъки.
Отговорено в зала на 26/05/2017.
01/09/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно етапното изпълнение на геотермалната отоплителна система на град Златоград.
Отговорено в зала на 01/09/2017.
19/09/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно управление на ВиК Асоциация Смолян.
Отговорено в зала на 19/09/2017.
28/07/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно бъдещето на училището в село Касъка, в община Доспат.
Отговорено в зала на 28/07/2017.
14/07/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно лечението на деца и млади хора, страдащи от сарком на Юинг.
Писмен отговор на 14/07/2017.
20/10/2017
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно бъдещето на Давидковското руднично поле.
Отговорено в зала на 20/10/2017.
13/10/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно подготовката на зимния туристически сезон и готовността на районните служби за пожарна безопасност и защита на населението да гарантират спокоен туристически сезон.
Отговорено в зала на 13/10/2017.
27/10/2017
Питане към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно политика на Министерството на труда и социалната политика, визия и ангажименти за конкретни решения и действия по отношение на статуса на служителите, заети в сферата на и провеждащи държавната социална политика.
Отговорено в зала на 27/10/2017.
03/11/2017
Питане към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно политиката на Министерството на вътрешните работи за пожарната безопасност и защита на населението.
Отговорено в зала на 03/11/2017.
17/11/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнението на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие".
Писмен отговор на 17/11/2017.
17/11/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнението на Оперативна програма "Региони в растеж 2014 - 2020".
Писмен отговор на 17/11/2017.
15/12/2017
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно проблеми с международния път Златоград - Термес от гръцка страна.
Писмен отговор на 15/12/2017.
15/12/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно замърсяване на водата за пиене в община Златоград и замърсената река Върбица.
Отговорено в зала на 15/12/2017.
15/12/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно Стопанисването на дивечовъден участък "Сливка" в териториалния обхват на дейност на Държавното горско стопанство "Славейно", Смолянска област.
Писмен отговор на 15/12/2017.
16/02/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно функционирането на Националната оповестителна система при бедствия и аварии.
Отговорено в зала на 16/02/2018.
23/03/2018
Питане към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно разработване на интегрирани програми за подкрепа на районите с неблагоприятни социално-икономически, демографски и географски характеристики.
Отговорено в зала на 23/03/2018.
23/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно задължения на държавата и общините за осигурителни вноски.
Писмен отговор на 23/02/2018.
02/03/2018
Питане към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно насърчаване на активния живот на възрастните хора.
Отговорено в зала на 02/03/2018.
23/03/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно качеството на питейната вода в квартал "Настан", гр. Девин.
Отговорено в зала на 23/03/2018.
16/03/2018
Питане към Николина Ангелкова, министър на туризма относно бизнес средата в сектор "Туризъм".
Отговорено в зала на 16/03/2018.
30/03/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно опазване на горите в землището на общ. Девин.
Отговорено в зала на 30/03/2018.
04/05/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно бъдещото изграждане на околовръстния път на град Чепеларе, като част от второкласния път Асеновград-Смолян.
Отговорено в зала на 04/05/2018.
04/05/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно укрепване на свлачището по държавния път Смолян-Мадан.
Отговорено в зала на 04/05/2018.
23/05/2018
Питане към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политика на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за прилагане на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион.
Отговорено в зала на 23/05/2018.
08/06/2018
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно задължително писмено съгласуване на международни инициативи на общините с Министерството на външните работи.
Отговорено в зала на 08/06/2018.
22/06/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно контрол върху добива на дървесина в националните паркове.
Писмен отговор на 22/06/2018.
08/06/2018
Питане към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно състоянието на горските пътища.
Отговорено в зала на 08/06/2018.
27/07/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно изграждането на пристройка към училищната сграда в с. Касъка, общ. Доспат.
Отговорено в зала на 27/07/2018.
05/09/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно водоснабдяването в общ. Аксаково и обл. Варна.
Отговорено в зала на 05/09/2018.
05/09/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно Националната програма за енергийна ефективност.
Отговорено в зала на 05/09/2018.
05/10/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно осигуряване на дърва за огрев за населението за предстоящия зимен сезон.
Отговорено в зала на 05/10/2018.
09/11/2018
Питане към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на правителството за строителството, реконструкцията, рехабилитацията и стопанисването на републиканските пътища - ІІІ клас.
Отговорено в зала на 09/11/2018.
09/11/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно готовността на Агенция "Пътна инфраструктура" и фирмите, извършващи дейността по зимната поддръжка на републиканската пътна мрежа за предстоящия зимен сезон.
Отговорено в зала на 09/11/2018.
05/10/2018
Питане към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно стратегия на Министерството на труда и социалната политика за компенсиране повишаването на цените на хляба и стоките от първа необходимост.
Отговорено в зала на 05/10/2018.
01/02/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно подготовката и приемането на общинските бюджети за 2019 г..
Отговорено в зала на 01/02/2019.
01/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проектирането и изграждането на път ІІІ-8611, с. Загражден, общ. Баните до с. Белица, общ. Лъки.
Отговорено в зала на 01/02/2019.
08/02/2019
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно дейността на националните зимни курорти през тази зима.
Отговорено в зала на 08/02/2019.
08/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно работата на фирмите, наети да поддържат държавните пътища в Смолянска област.
Отговорено в зала на 08/02/2019.
15/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инвестициите в инфраструктура във ВиК сектора с цел подобряване на качеството на услугата за 2015, 2016, 2017 и 2018 г., предлагана на потребителите от обл. Смолян.
Писмен отговор на 15/02/2019.
01/03/2019
Питане към Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно подобряване безопасността на общинските пътища и осигуряване на условия за модерна общинска пътна мрежа.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Питане към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно осигуряване на условия и възможности за укрепваща здравето физическа активност и практикуване на спорт.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно осигуряване на условия и възможности за физическа активност и спорт за хора с увреждания.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно укрепване на местното самоуправление.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно балансираното регионално развитие и укрепване на местното самоуправление.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно подобряване качеството и на превантивния и на текущия контрол в строителството и на строителните продукти.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно подобряване на качеството на живот на групи от населението чрез развитие на социалната икономика и чрез прозрачни социалноотговорни бизнес практики.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнението на Цел 18, Мярка 80 от програмата на правителството 2017 - 2020.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно възможности за финансиране на етапите от геотермалната отоплителна система в гр. Златоград.
Писмен отговор на 01/03/2019.
31/07/2019
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно пропускателната способност на ГКПП "Маказа" при засиления автомобилен трафик и пътникопоток през летните месеци.
Отговорено в зала на 31/07/2019.
05/09/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Чепеларе.
Писмен отговор на 05/09/2019.
05/09/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Девин.
Писмен отговор на 05/09/2019.
05/09/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Доспат.
Писмен отговор на 05/09/2019.
05/09/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Борино.
Писмен отговор на 05/09/2019.
05/09/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Смолян.
Писмен отговор на 05/09/2019.
05/09/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Златоград.
Писмен отговор на 05/09/2019.
05/09/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Неделино.
Писмен отговор на 05/09/2019.
05/09/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Мадан.
Писмен отговор на 05/09/2019.
05/09/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Баните.
Писмен отговор на 05/09/2019.
05/09/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Рудозем.
Писмен отговор на 05/09/2019.
08/11/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно обезщетение на собствениците на заклани свине в райони с появила се африканска чума.
Писмен отговор на 08/11/2019.
15/11/2019
Питане към Владислав Горанов, Министър на финансите относно политиката на правителството за разпределение на средствата от централния бюджет за общините.
Отговорено в зала на 15/11/2019.
15/11/2019
Питане към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно осигуряване на финансова подкрепа с фокус върху малките и средни предприятия.
Отговорено в зала на 15/11/2019.
29/11/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно зимното поддържане на държавните пътища.
Отговорено в зала на 29/11/2019.
06/07/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-30
23/11/2017
Законопроект за храните
Входящ номер: 754-04-182
25/01/2019
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - НПО "Трансакадемика" Смолян (член на УС)
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - НПО "Трансакадемика" Смолян (член на УС)
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 47 680
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 47680 лева
Име на банката/Кредитната институция - ДСК (кредит)
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Десислава Георгиева Йорданова - организационно-политически въпроси и местно самоуправление