КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ

  • Дата на раждане : 26/07/1953 с. Рудник, България
  • Професия: инженер;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 21-СЛИВЕН;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: kolyo.milev@parliament.bg
14/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно пречиствателна станция за питейни води - гр. Сливен, подновяване на изграждането на обекта.
Отговорено в зала на 14/07/2017.
19/09/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно състоянието на инженерно-преградното съоръжение на българско-турската граница към август 2017 г.
Отговорено в зала на 19/09/2017.
29/09/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно енергийна централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, използваща анаеробно разграждане над биомаса от растителни и животински субстанции на територията на град Нова Загора.
Писмен отговор на 29/09/2017.
29/09/2017
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно състоянието на хранителния блок във военно формирование 28880-Белене.
Отговорено в зала на 29/09/2017.
06/10/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно "Специализирана болница за АЛББ - Сливен" ЕООД- прекратено чрез ликвидация.
Отговорено в зала на 06/10/2017.
20/10/2017
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно политика на Министерството на отбраната за запазване на архива на Военния филмотечен фонд.
Отговорено в зала на 20/10/2017.
01/12/2017
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно възстановяване движението на отменения бърз влак по линията Русе-Разград-Каспичан-Шумен-Карнобат-Айтос-Бургас.
Писмен отговор на 01/12/2017.
08/12/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно процедура за условията и реда за оценяване и одобряване на познавателните книжки, учебници и учебни комплекти.
Отговорено в зала на 08/12/2017.
02/02/2018
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно дейността на фирма "МОБА" към Министерството на отбраната.
Отговорено в зала на 02/02/2018.
02/02/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно закриване на Центъра подерматовенерология в гр. Сливен.
Отговорено в зала на 02/02/2018.
09/02/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на републикански път ІІ-53, участък с. Бяла - гр. Сливен.
Отговорено в зала на 09/02/2018.
20/04/2018
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно проблеми по възстановяването на спортната зала във военно формирование 22220-гр. Сливен.
Отговорено в зала на 20/04/2018.
20/04/2018
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно възстановяване на покривите на киносалона, на караулното помещение и на два склада във военно формирование 22680 - гр. Карлово.
Отговорено в зала на 20/04/2018.
08/06/2018
Питане към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно обезщетяването на тракийските бежанци.
Отговорено в зала на 08/06/2018.
23/11/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на републикански път ІІ-53, участък с. Бяла - гр. Сливен.
Отговорено в зала на 23/11/2018.
30/11/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно пречиствателна станция за питейни води - гр. Сливен, подновяване на изграждането на обекта.
Отговорено в зала на 30/11/2018.
14/12/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно "Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести - Сливен" ЕООД, прекратено чрез ликвидация.
Отговорено в зала на 14/12/2018.
15/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инвестициите в инфраструктура във ВиК сектора с цел подобряване на качеството на услугата за 2015, 2016, 2017 и 2018 г., предлагана на потребителите от обл. Сливен.
Писмен отговор на 15/02/2019.
07/06/2019
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно проект за инвестиционен разход на Сухопътни войски.
Отговорено в зала на 07/06/2019.
31/07/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно свлачището в м. "Пещерата" на път ІІ-53 до с. Бяла, общ. Сливен.
Отговорено в зала на 31/07/2019.
31/07/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно сградния фонд и терена на "Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести - Сливен" ЕООД - в ликвидация.
Отговорено в зала на 31/07/2019.
23/11/2017
Законопроект за храните
Входящ номер: 754-04-182
04/07/2018
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - ЛРС "ЛРД - Сливен" (управител); НЛРС -СЛРБ (член на УС)
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 0
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Георги Минев Хараланов - сигурността и отбраната