ЕВГЕНИЯ ДАНИЕЛОВА АНГЕЛОВА

  • Дата на раждане : 06/07/1982 Хасково, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 29-ХАСКОВО;
  • Участие в предишно НС: 43 НС
  • E-mail: evgenia.angelova@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Парламентарна група на ПП ГЕРБ
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по бюджет и финанси
член 10/05/2017 - 12/10/2017
Комисия по външна политика
член 10/05/2017 - 21/11/2019
Комисия по бюджет и финанси
зам.-председател 12/10/2017 - до момента
Група за приятелство България - Испания
председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - САЩ
член 23/06/2017 - до момента
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
04/05/2018
Питане към Владислав Горанов, Министър на финансите относно постигнатото от Министерството на финансите за намаляване на административната тежест.
Отговорено в зала на 04/05/2018.
04/05/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно текущото изпълнение на бюджета за първите три месеца на 2018 г.
Отговорено в зала на 04/05/2018.
27/04/2018
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно транскаспийски транспортен коридор.
Писмен отговор на 27/04/2018.
08/03/2019
Питане към Владислав Горанов, Министър на финансите относно изпълнения на намеренията на Република България за едновременно присъединяване към Валутно-курсов механизъм II (ERM II) и към Банковия съюз.
Отговорено в зала на 08/03/2019.
12/04/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно строителството на кръгово кръстовище на републиканския път I-5 Димитровград - Хасково, на разклона за завод "Язаки".
Отговорено в зала на 12/04/2019.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 0
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма