ИМРЕН ИСМЕТОВА МЕХМЕДОВА

  • Дата на раждане : 03/05/1990 Търговище, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;немски;турски;
  • Избран(а) с политическа сила: Движение за права и свободи - ДПС 9.24%;
  • Изборен район: 28-ТЪРГОВИЩЕ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: imren.mehmedova@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по външна политика
член 10/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - Словения
председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - Италия
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
01/09/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация на пътни участъци на територията на община Омуртаг.
Писмен отговор на 01/09/2017.
01/09/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно водоснабдяване на гр. Омуртаг - изграждане на връзки между НВСредна зона и вътрешна водопроводна мрежа.
Писмен отговор на 01/09/2017.
15/12/2017
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно проблеми, които стоят пред "местни лица", изпълняващи задълженията си по трудово правоотношение.
Писмен отговор на 15/12/2017.
30/11/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно предстоящ програмен период и бъдеща обща селскостопанска политика.
Писмен отговор на 30/11/2018.
20/09/2019
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно ефективен достъп и предоставяне на консулски услуги на български граждани в чужбина.
Писмен отговор на 20/09/2019.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - Биоелит ЕООД (собственик)
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - Областен съвет по животновъдство - Търговище; Национален говедовъден съюз; Асоциация за развъждане на Черношарената порода
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - Биоелит ЕООД
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - Областен съвет по животновъдство - Търговище; Национален говедовъден съюз; Асоциация за развъждане на Черношарената порода
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 0
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Айсун Айдънов Авджиев - социални въпроси
  • Митхат Сабри Метин - външна политика