Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Иван Тодоров Ибришимов, Избирателен район 10-Кюстендил

Иван Тодоров Ибришимов
 • Дата и място на раждане: 26 януари 1977г.; Дупница, България
 • Професия: лекар
 • Семейно положение: неженен
 • Избран(а) с политическа сила: КП „Коалиция за България“ 26.61%
 • Избирателен район: 10-КЮСТЕНДИЛ
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на Коалиция за България
 • E-mail: ivan.ibrishimov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание


  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:
  Към дата на избиране има участие в: "Индивидуална практика за първична извънболнична дентална помощ - д-р Иван Ибришимов" ЕООД-100% и е управител

  2. ЕТ дейност:
  ЕТ "Д-р Иван Ибришимов" - преустановена търговска дейност

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:
  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):
  Участие и управител на "Нейчъръл Лайф" ЕООД
  "Индивидуална практика за първична извънболнична дентална помощ - д-р Иван Ибришимов" ЕООД

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):
  ЕТ "Д-р Иван Ибришимов" - преустановена търговска дейност

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):
  Няма

  7. Задължения - стойност
  40 000 лв.
  22 900 лв.
  118 000 евро

  8. Задължения към
  ДСК
  ДСК
  Райфайзенбанк

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата
  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица
  Илияна Велкова - собственик на ЕТ "Д-р Илияна Велкова-амбулатория за индивидуална практика за първична дентална помощ"
  Свободка Младенова Ибришимова-съдружник и управител "ВИП-2006" ООД
Одобрение:
0 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 1470
Този депутат е оценен от вас

Законопроекти

Няма

Парламентарни питания

Няма

Иван Тодоров Ибришимов в медиите

Първа · Предна · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · Следваща · Последна

Съветници

Николай Иванов Томов — финанси, право и икономика

Станислав Христов Павлов — взаимодействие с органите на местното самоуправление -10-ти МИР

Член на комисии

От сряда, 19 юни 2013 е член на Комисия по здравеопазването

Член на групи за приятелство

Група за приятелство България - Литва

Група за приятелство България - Черна гора

Група за приятелство България - Албания

Група за приятелство България - Босна и Херцеговина

Група за приятелство България - Бразилия

Група за приятелство България - Венецуела

Група за приятелство България - Грузия

Група за приятелство България - Гърция

Група за приятелство България - Италия

Група за приятелство България - Казахстан

Група за приятелство България - Кипър

Група за приятелство България - Китай

Група за приятелство България - Латвия

Група за приятелство България - Македония

Група за приятелство България - Румъния

Група за приятелство България - Република Южна Африка

Група за приятелство България - Сирия

Група за приятелство България - Сърбия

Група за приятелство България - Тайланд

Група за приятелство България - Турция

Група за приятелство България - Чехия

Група за приятелство България - Унгария

Група за приятелство България - Украйна

Неоправдани отсъствия

В 03 юли 2014 отсъства от Пленарна зала

В 02 юли 2014 отсъства от Пленарна зала

В 23 май 2014 отсъства от Пленарна зала

В 31 октомври 2013 отсъства от Заседание на комисия