Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Валери Мирчев Жаблянов, Избирателен район 21-Сливен

Валери Мирчев Жаблянов
 • Дата и място на раждане: 24 октомври 1965г.; София, България
 • Професия: преподавател
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: КП „Коалиция за България“ 26.61%
 • Избирателен район: 21-СЛИВЕН
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на Коалиция за България
 • E-mail: valeri.jablyanov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание


  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:
  "Комтекст" ООД - 12% от капитала

  2. ЕТ дейност:
  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:
  член на УС на Фондация "Солидарност и подкрепа"
  член на УС на Сдружение "Еврорегиони"

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):
  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):
  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):
  Няма

  7. Задължения - стойност
  33 600 лв. - кредит

  8. Задължения към
  ДСК

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата
  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица
  Няма
Одобрение:
0 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 1558
Този депутат е оценен от вас

Законопроекти

Няма

Парламентарни питания

Няма

Валери Мирчев Жаблянов в медиите

Първа · Предна · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · Следваща · Последна

Съветници

Борислав Георгиев Георгиев — финансово законодателство

Милена Ангелова Георгиева — организация на парламентарната дейност

Неоправдани отсъствия

В 18 юли 2014 отсъства от Пленарна зала

В 02 юли 2014 отсъства от Пленарна зала

В 27 юни 2014 отсъства от Пленарна зала

В 26 юни 2014 отсъства от Пленарна зала

В 25 юни 2014 отсъства от Пленарна зала

В 23 май 2014 отсъства от Пленарна зала

В 25 октомври 2013 отсъства от Пленарна зала

В 12 юли 2013 отсъства от Пленарна зала