Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Хюсеин Хасан Хафъзов, Избирателен район 2-Бургас

Хюсеин Хасан Хафъзов
 • Дата и място на раждане: 26 август 1976г.; Бургас, България
 • Професия: преподавател,журналист
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: ПП „Движение за права и свободи“ 11.31%
 • Избирателен район: 2-БУРГАС
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на Движение за права и свободи
 • E-mail: husein.hafizov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание


  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:
  Съдружник във фирма Фен ООД от 07.05.2002г., която е с прекъсната дейност от 03.06.2010г.,на 13.05.2013г. продава дяловете си, на 18.05.2013г. Фен ООД е заличена от ТР и е записано Фен ЕООД без негово участие

  2. ЕТ дейност:
  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:
  Член на Висшия мюсюлмански съвет на мюсюлманското изповедание
  Председател на мюсюлманско настоятелство - гр. Сливен до 01.06.2011г., когато Висшия мюсюлмански съвет гласува нов състав, промяната е вписана в регистрите на общ. Сливен, но получава отказ от съда

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):
  Съдружник във фирма Фен ООД от 07.05.2002г., която е с прекъсната дейност от 03.06.2010г., на 13.05.2013г. продава дяловете си, на 18.05.2013г. Фен ООД е заличена от ТР и е записано Фен ЕООД без негово участие

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):
  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):
  Председател на мюсюлманско настоятелство - гр. Сливен до 01.06.2011г., когато Висшия мюсюлмански съвет гласува нов състав, промяната е вписана в регистрите на общ. Сливен, но получава отказ от съда

  7. Задължения - стойност
  Няма

  8. Задължения към
  Няма

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата
  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица
  Съпруга - земеделски производител
  Баща - безработен
  Брат - притежава фирми, за чието състояние и дейност депутатът не е уведомен
  Родители на съпругата - земеделски производители
Одобрение:
0 одобряват
1 не одобряват
Посещения: 2686
Този депутат е оценен от вас

Законопроекти

Няма

Парламентарни питания

Няма

Хюсеин Хасан Хафъзов в медиите

Първа · Предна · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · Следваща · Последна

Съветници

Ахмед Юсеин Юсеин — правата на човека

Венцислав Векилов Хаджиев — административна компетентност

Неоправдани отсъствия

В 23 май 2014 отсъства от Пленарна зала