април 24, 2015

По пътя към електронното управление

До края на месеца се очаква в Народното събрание да бъде депозиран проект на Закон за електронната идентификация. Проектът е обсъден на заседание на Съвета за […]
март 27, 2015

OPEN DATA „призрак броди из Европа…“

Отворено управление, Отворен парламент, Отворени данни. … Всичко със синонима „отворено” е символ на откритост, прозрачност, достъпност. Без политиката на отвореност, гражданското участие в обществения живот […]