март 25, 2015

Изтича срокът за заявка на свободните стажантски позиции

На 27 /петък/ март 2015 г. изтича срокът, в който администрациите следва да обяват свободните си стажански позиции в електронния портал на адрес: http://staj.government.bg. Програмата за […]
март 17, 2015

Изтича срокът за въвеждане на комплексното административно обслужване

На 25.03.2015 г. изтича срокът за въвеждане на комплексното административно обслужване в администрацията. Срокът е въведен със Закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс. Отговорни […]