Законопроект за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Информация за законопроект:
Сигнатура: 854-01-9
Дата на постъпване: 19/02/2018
Сесия: Трета сесия
Текст на законопроекта: 854-01-9.pdf
Статус: приет
Дата на приемане: 23/02/2018
Обнародван в ДВ: брой 21/2018 г.
  • 21/02/2018 - внесен(комисии първо гласуване) - Комисия по правни въпроси
  • 23/02/2018 - внесен(зала първо гласуване)
  • 23/02/2018 - внесен(зала второ гласуване)
  • 23/02/2018 - приет(зала първо гласуване)
  • 23/02/2018 - приет(зала второ гласуване)