Законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки

Информация за законопроект:
Сигнатура: 854-01-8
Дата на постъпване: 19/02/2018
Сесия: Трета сесия
Текст на законопроекта: 854-01-8.pdf
Статус: приет
Дата на приемане: 22/03/2018
Обнародван в ДВ: брой 30/2018 г.
Срок за предложения: 07/03/2018