Законопроект за изменение и допълнение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения

Информация за законопроект:
Сигнатура: 854-01-5
Дата на постъпване: 06/02/2018
Сесия: Трета сесия
Текст на законопроекта: 854-01-5.pdf
Статус: приет
Дата на приемане: 01/11/2018
Обнародван в ДВ: брой 94/2018 г.
Срок за предложения: 03/09/2018