Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанската академия

Информация за законопроект:
Сигнатура: 802-01-6
Дата на постъпване: 23/01/2018
Сесия: Трета сесия
Текст на законопроекта: PDF формат Архивирана папка
Статус: приет
Дата на приемане: 28/02/2018
Обнародван в ДВ: брой 22/2018 г.
  • 08/02/2018 - внесен(зала първо гласуване)
  • 08/02/2018 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 08/02/2018 - приет(зала първо гласуване)
  • 28/02/2018 - внесен(зала второ гласуване)
  • 28/02/2018 - приет(зала второ гласуване)
Срок за предложения: 15/02/2018