Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

Информация за законопроект:
Сигнатура: 702-01-46
Дата на постъпване: 10/11/2017
Сесия: Втора сесия
Текст на законопроекта: PDF формат RTF формат
Статус: приет
Дата на приемане: 21/02/2018
Обнародван в ДВ: брой 20/2018 г.
Срок за предложения: 12/12/2017