Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето

Информация за законопроект:
Сигнатура: 754-01-77
Дата на постъпване: 03/11/2017
Сесия: Втора сесия
Текст на законопроекта: 754-01-77.pdf
Статус: приет
Дата на приемане: 14/02/2018
Обнародван в ДВ: брой 18/2018 г.
  • 20/12/2017 - внесен(зала първо гласуване)
  • 20/12/2017 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 20/12/2017 - приет(зала първо гласуване)
  • 14/02/2018 - внесен(зала второ гласуване)
  • 14/02/2018 - приет(зала второ гласуване)
Срок за предложения: 23/01/2018