Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

Информация за законопроект:
Сигнатура: 754-01-74
Дата на постъпване: 25/10/2017
Сесия: Втора сесия
Текст на законопроекта: 754-01-74.pdf
Статус: приет
Дата на приемане: 20/12/2017
Обнародван в ДВ: брой 1/2018 г.
Срок за предложения: 08/12/2017