Законопроект за пазарите на финансови инструменти

Информация за законопроект:
Сигнатура: 702-01-35
Дата на постъпване: 24/10/2017
Сесия: Втора сесия
Текст на законопроекта: PDF формат RTF формат
Статус: приет
Дата на приемане: 01/02/2018
Обнародван в ДВ: брой 15/2018 г.
Срок за предложения: 12/01/2018