Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

Информация за законопроект:
Сигнатура: 754-01-69
Дата на постъпване: 05/10/2017
Сесия: Втора сесия
Текст на законопроекта: 754-01-69.pdf
Статус: приет
Дата на приемане: 27/10/2017
Обнародван в ДВ: брой 90/2017 г.
Срок за предложения: 17/10/2017