Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община

Информация за законопроект:
Сигнатура: 754-01-67
Дата на постъпване: 04/10/2017
Сесия: Втора сесия
Текст на законопроекта: 754-01-67.pdf
Статус: приет
Дата на приемане: 28/03/2018
Обнародван в ДВ: брой 31/2018 г.
  • 11/01/2018 - внесен(зала първо гласуване)
  • 11/01/2018 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 11/01/2018 - приет(зала първо гласуване)
  • 28/03/2018 - внесен(зала второ гласуване)
  • 28/03/2018 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 28/03/2018 - приет(зала второ гласуване)
Срок за предложения: 08/02/2018