Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Информация за законопроект:
Сигнатура: 754-01-61
Дата на постъпване: 21/09/2017
Сесия: Втора сесия
Текст на законопроекта: 754-01-61.pdf