Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители

Информация за законопроект:
Сигнатура: 754-01-57
Дата на постъпване: 20/09/2017
Сесия: Втора сесия
Текст на законопроекта: 754-01-57.pdf