Законопроект за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства

Информация за законопроект:
Сигнатура: 754-01-55
Дата на постъпване: 13/09/2017
Сесия: Втора сесия
Текст на законопроекта: 754-01-55.pdf
Статус: приет
Дата на приемане: 18/10/2017
Обнародван в ДВ: брой 84/2017 г.
Срок за предложения: 04/10/2017