Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация

Информация за законопроект:
Сигнатура: 754-01-48
Дата на постъпване: 26/07/2017
Сесия: Първа сесия
Текст на законопроекта: 754-01-48.pdf
Статус: приет
Дата на приемане: 01/11/2017
Обнародван в ДВ: брой 91/2017 г.
  • 26/10/2017 - внесен(зала първо гласуване)
  • 26/10/2017 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 01/11/2017 - внесен(зала второ гласуване)
  • 01/11/2017 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 01/11/2017 - приет(зала първо гласуване)
  • 01/11/2017 - приет(зала второ гласуване)