Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Информация за законопроект:
Сигнатура: 754-01-40
Дата на постъпване: 06/07/2017
Сесия: Първа сесия
Текст на законопроекта: 754-01-40.pdf
Статус: приет
Дата на приемане: 13/12/2017
Обнародван в ДВ: брой 102/2017 г.
Срок за предложения: 18/09/2017