Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

Информация за законопроект:
Сигнатура: 754-01-35
Дата на постъпване: 04/07/2017
Сесия: Първа сесия
Текст на законопроекта: 754-01-35.pdf
Статус: приет
Дата на приемане: 27/07/2017
Обнародван в ДВ: брой 65/2017 г.
  • 19/07/2017 - внесен(зала първо гласуване)
  • 19/07/2017 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 19/07/2017 - приет(зала първо гласуване)
  • 26/07/2017 - приет(комисии второ гласуване) - Комисия по правни въпроси
  • 27/07/2017 - внесен(зала второ гласуване)
  • 27/07/2017 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 27/07/2017 - приет(зала второ гласуване)
Срок за предложения: 24/07/2017