Законопроект за държавните помощи

Информация за законопроект:
Сигнатура: 702-01-6
Дата на постъпване: 03/07/2017
Сесия: Първа сесия
Текст на законопроекта: PDF формат Архивирана папка
Статус: приет
Дата на приемане: 12/10/2017
Обнародван в ДВ: брой 85/2017 г.
Финален текст на закона: Закон за държавните помощи
Срок за предложения: 25/09/2017