Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца

Информация за законопроект:
Сигнатура: 754-01-28
Дата на постъпване: 22/06/2017
Сесия: Първа сесия
Текст на законопроекта: 754-01-28.pdf