Законопроект за изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България

Информация за законопроект:
Сигнатура: 754-01-27
Дата на постъпване: 21/06/2017
Сесия: Първа сесия
Текст на законопроекта: 754-01-27.pdf
Статус: приет
Дата на приемане: 21/03/2018
Обнародван в ДВ: брой 30/2018 г.
Срок за предложения: 11/09/2017