Законопроект за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните

Информация за законопроект:
Сигнатура: 702-01-5
Дата на постъпване: 19/06/2017
Сесия: Първа сесия
Текст на законопроекта: PDF формат Архивирана папка
Статус: приет
Дата на приемане: 06/07/2017
Обнародван в ДВ: брой 58/2017 г.
Срок за предложения: 03/07/2017