Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс

Информация за законопроект:
Сигнатура: 754-01-22
Дата на постъпване: 14/06/2017
Сесия: Първа сесия
Текст на законопроекта: 754-01-22.pdf