Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните

Информация за законопроект:
Сигнатура: 754-01-7
Дата на постъпване: 18/05/2017
Сесия: Първа сесия
Текст на законопроекта: 754-01-7.pdf