Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Информация за законопроект:
Сигнатура: 902-01-62
Дата на постъпване: 14/11/2019
Сесия: Осма сесия
Текст на законопроекта: PDF формат RTF формат
  • 27/11/2019 - внесен(зала първо гласуване)
  • 27/11/2019 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 27/11/2019 - приет(зала първо гласуване)
Срок за предложения: 04/12/2019Удължен срок за предложения: 10/12/2019