Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите

Информация за законопроект:
Сигнатура: 902-01-50
Дата на постъпване: 07/10/2019
Сесия: Осма сесия
Текст на законопроекта: PDF формат RTF формат
Статус: приет
Дата на приемане: 28/11/2019
Обнародван в ДВ: брой 98/2019 г.
  • 14/11/2019 - внесен(зала първо гласуване)
  • 14/11/2019 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 14/11/2019 - приет(зала първо гласуване)
  • 28/11/2019 - внесен(зала второ гласуване)
  • 28/11/2019 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 28/11/2019 - приет(зала второ гласуване)
Срок за предложения: 21/11/2019