Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

Информация за законопроект:
Сигнатура: 902-01-49
Дата на постъпване: 20/09/2019
Сесия: Осма сесия
Текст на законопроекта: PDF формат RTF формат
  • 25/09/2019 - приет(комисии първо гласуване) - Комисия по правни въпроси
  • 27/09/2019 - внесен(зала първо гласуване)
  • 27/09/2019 - приет(зала първо гласуване)
Срок за предложения: 04/10/2019