Законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс

Информация за законопроект:
Име на законопроекта: Законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс
* Обединен в законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване: ЗИД на Наказателно-процесуалния кодекс
Сигнатура: 954-01-63
Дата на постъпване: 05/09/2019
Сесия: Осма сесия
Текст на законопроекта: 954-01-63.pdf
Срок за предложения: 04/10/2019